BẤT ĐỘNG SẢN TÌM ĐƯỢC (8128)

R-23339
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-06-04 10:02:53
Hải Phòng
Đông Bắc
LH
LH
35.2m2
R-23335
BÁN
20 Triệu / m2
R-23334
BÁN
Thỏa thuận
R-23323
BÁN
4.599 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-03 16:21:26
Hải Phòng
Đông Bắc
LH
LH
80m2
R-23320
BÁN
30 Triệu
[Nhà riêng]
2020-06-03 15:46:58
Hải Phòng
Đông Nam
LH
LH
LH
R-23317
BÁN
8 Triệu
[Nhà riêng]
2020-06-03 15:39:27
Hải Phòng
Liên hệ
LH
LH
129m2
R-23315
BÁN
1.27 Tỷ
R-23313
BÁN
4 Triệu
[Nhà riêng]
2020-06-03 15:12:04
Hải Phòng
Tây Bắc
LH
LH
70m2
R-23310
BÁN
13 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2020-06-03 15:03:10
Hải Phòng
Đông Nam
LH
LH
100m2
R-23307
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-06-03 14:59:16
Hải Phòng
Đông
LH
LH
78m2
R-23304
BÁN
2.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-03 14:52:19
Hải Phòng
Tây Bắc
LH
LH
46m2
R-23293
BÁN
1.75 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-03 09:45:58
Hải Phòng
Đông Nam
LH
LH
43m2
R-23281
BÁN
Thỏa thuận
R-23276
BÁN
3.99 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-02 16:04:30
Hải Phòng
Đông Nam
LH
LH
100m2
R-23273
BÁN
2.68 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-02 15:55:20
Hải Phòng
Đông Bắc
LH
LH
73.2m2
R-23270
BÁN
5.4 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-02 15:48:48
Hải Phòng
Đông Bắc
LH
LH
60m2
R-23266
BÁN
68.5 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2020-06-02 15:26:21
Hải Phòng
Đông
LH
LH
69.6m2
R-23263
BÁN
7.3 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-02 15:17:26
Hải Phòng
Tây Bắc
LH
LH
55m2
R-23259
BÁN
2.35 Tỷ
R-23256
BÁN
1.7 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-02 14:15:47
Hải Phòng
Tây
LH
LH
180m2
R-23253
BÁN
4.799 Tỷ
R-23251
BÁN
10.999 Tỷ
R-23249
BÁN
840 Triệu
R-23235
BÁN
190 Triệu
R-23234
BÁN
3.8 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-01 17:04:15
Hải Phòng
Đông Nam
LH
LH
270m2
R-23232
BÁN
65 Tỷ
R-23221
BÁN
1.399 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-06-01 13:41:29
Hải Phòng
Tây Nam
LH
LH
70m2
R-23212
BÁN
1.55 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-05-31 21:27:47
Hải Phòng
Tây Tứ Trạch
LH
LH
45m2
R-23206
BÁN
9.8 Tỷ
R-23205
BÁN
5 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-05-30 14:10:43
Hải Phòng
Liên hệ
LH
LH
80m2