BẤT ĐỘNG SẢN TÌM ĐƯỢC (1552)

RB15149
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-10-17 14:00:48
Huyện Đan Phượng ,
LH
LH
LH
Nguyễn Hữu Cường
RB15119
BÁN
30 Triệu
[Nhà riêng]
2019-10-16 08:55:12
Quận Lê Chân ,
LH
LH
250m2
Anh Phan
RB14673
BÁN
35 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2019-10-01 14:13:18
Quận Lê Chân ,
LH
LH
180m2
Nguyễn Kiên
RB14103
BÁN
4 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-09-10 20:24:52
LH
LH
93m2
Nguyễn Hữu Cường
RB13798
BÁN
27 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2019-09-04 08:02:02
Quận Hải An ,
LH
LH
LH
Đoàn Trọng Phan
RB13623
BÁN
6.84 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-27 15:06:30
Quận Lê Chân ,
LH
LH
105m2
Khách lẻ
RB13187
BÁN
20 Triệu
[Nhà riêng]
2019-08-14 08:30:32
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
60m2
Đoàn Trọng Phan
RB13132
BÁN
0.04 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2019-08-12 10:09:47
LH
LH
LH
Phạm Ngọc Thắng
RB12799
BÁN
9 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-07-29 16:53:53
Quận Hải An ,
LH
LH
60m2
Huyền Trang
RB12751
BÁN
7.7 Tỷ
RB12749
BÁN
6.4 Tỷ
RB12743
BÁN
40 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2019-07-26 17:08:15
Quận Lê Chân ,
LH
LH
115.7m2
Tô Hùng
RB12742
BÁN
4.6 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-07-26 16:56:15
Quận Hải An ,
LH
LH
60m2
Tô Hùng
RB12741
BÁN
5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-07-26 16:40:25
Quận Lê Chân ,
LH
LH
68.5m2
Tô Hùng
RB10817
BÁN
12 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-06-10 15:20:35
Quận Hồng Bàng ,
LH
LH
LH
Nguyễn Hữu Cường
RB10934
BÁN
20 Triệu
[Nhà riêng]
2019-06-10 11:06:56
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
68m2
Anh Kiên
RB10609
BÁN
55 Triệu
RB10082
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-06-01 13:49:42
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
LH
Phạm Ngọc Thắng
RB9569
BÁN
4 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-05-27 11:33:48
Quận Hải An ,
LH
LH
72.00m2
Phạm Thị oanh
RB9554
BÁN
Thỏa thuận
RB9172
BÁN
21.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-05-21 10:32:08
Quận Lê Chân ,
LH
LH
85.00m2
Bùi Thị Liên Hương
RB9171
BÁN
21.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-05-21 10:32:05
Quận Lê Chân ,
LH
LH
85.00m2
Bùi Thị Liên Hương
RB9052
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-05-18 15:50:36
LH
LH
LH
Lê Văn Ngọc
RB9046
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-05-18 15:37:08
LH
LH
LH
Lê Văn Ngọc
RB9035
BÁN
36.5 Triệu / m2
[Nhà riêng]
2019-05-18 14:27:11
Quận Hải An ,
LH
LH
60.00m2
Nguyễn Văn Thịnh
RB8821
BÁN
2.3 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-05-16 15:04:42
Quận Hải An ,
LH
LH
70.20m2
Liên hệ chính chủ
RB8800
BÁN
Thỏa thuận
RB8789
BÁN
4.25 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-05-15 16:07:43
LH
LH
60.00m2
Đỗ Văn Trọng
RB8750
BÁN
5.4 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-05-15 11:02:46
Thành phố Tân An ,
LH
LH
90.00m2
Hoàng Kiều
RB8749
BÁN
4.500001 Triệu