Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần nhà đất FastUp

Địa chỉ: Số 177 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0986.186.179 - 0225.3.68.67.68 - Hotline: 0989.186.179

Fax: 0986.186.179 - 0225.3.68.67.68