xây bể bơi

Mã dự án:

25/01/2019 - 23/01/2019

Quận Ba Đình

Ngân sách dự kiến 1,000,000,000 đ

xây bể bơi dài 20m rộng 15m sâu 3m

Administrator

Administrator

Đến từ

Tham gia

Dự án đã đăng

Hải Phòng

1

2

Chào giá: 0
Thấp nhất: 0 | Trung bình: 0 | Cao nhất: 0
Trung bình: 0 ngày
DỊCH VỤ KHÁC

Cần xây dựng 1 căn nhà

Administrator Mã dự án:
Hà Nội 500,000 đ 23/01/2019 - 31/01/2019

sfdgfdh dgh fgdh fdgh

Chào giá: 1

xây bể bơi

Administrator Mã dự án:
Hà Nội 1,000,000,000 đ 25/01/2019 - 23/01/2019

xây bể bơi dài 20m rộng 15m sâu 3m

Chào giá: 0