Khu nhà ở cao cấp Thảm Len (Cổng vào là đường Trần Phú)

Địa điểm

Diện tích từ

Chủ đầu tư

Loại hình

Hải Phòng

m2