Khu nhà ở cao cấp Duyên Hải (Khu 81 Nguyễn Trãi)

Địa điểm

Diện tích từ

Chủ đầu tư

Loại hình

Hải Phòng

m2