1 / 1
Dự án Hoàng Huy Riverside nằm ở số 1 đường Chi Lăng, Thượng Lý, Hải Phòng. Một mặt giáp đường Hùng Vương, một mặt giáp dòng sông Tam Bạc. Dự án Hoàng Huy Riverside sở hữu vị trí “vàng mười” t

Hoàng Huy Riverside

Địa điểm

Diện tích từ

Chủ đầu tư

Loại hình

Hải Phòng

m2