BẤT ĐỘNG SẢN TÌM ĐƯỢC (47)

RB18659
BÁN
3.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-12-20 10:57:57
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
LH
Anh Giang
RB18327
BÁN
6 Tỷ
RB18219
BÁN
8 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-11-25 09:53:18
Quận Hải An ,
LH
LH
LH
Anh Đức
RB17978
BÁN
1.3 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-11-13 14:04:11
Quận Lê Chân ,
LH
LH
40-60m2
Lê Hoàng Đông
RB17910
BÁN
12 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-11-12 09:21:46
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
LH
Anh Tùng
RB17691
BÁN
1.9 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-11-05 15:14:29
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
cô Biên
RB17604
BÁN
12 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-11-02 15:00:00
Quận Lê Chân ,
LH
LH
LH
Chị Hương
RB17556
BÁN
5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-11-01 08:25:54
Quận Lê Chân ,
LH
LH
60m2
Anh Tráng
RB14937
BÁN
2.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-10-09 14:27:14
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB14849
BÁN
1.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-10-05 14:19:34
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB14740
BÁN
3 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-10-03 14:15:55
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB14345
BÁN
1.6 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-09-19 13:32:48
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Vũ Tuấn
RB14246
BÁN
6 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-09-16 09:12:59
LH
LH
50-60m2
Bùi Duy Thành
RB14212
BÁN
2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-09-14 09:32:15
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB14207
BÁN
2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-09-14 09:25:04
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB14208
BÁN
2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-09-14 09:25:04
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13682
BÁN
2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-29 15:04:08
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13680
BÁN
1.7 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-29 14:55:12
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13647
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-08-28 09:01:23
Huyện An Dương ,
LH
LH
LH
Trần Văn Hiếu
RB13633
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-08-27 20:06:43
Quận Hồng Bàng ,
LH
LH
.m2
Bùi Trung Thành
RB13584
BÁN
2.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-26 14:22:08
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13488
BÁN
700 Triệu
[Nhà riêng]
2019-08-21 15:31:33
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
LH
Bùi Duy Thành
RB13486
BÁN
2.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-21 15:27:45
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13475
BÁN
8 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-21 14:48:14
Quận Lê Chân ,
LH
LH
150m2
Phạm Văn Kiên
RB13429
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-08-20 14:14:24
Quận Lê Chân ,
LH
LH
LH
Phạm Văn Kiên
RB13346
BÁN
2.3 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-17 13:57:50
Quận Hải An ,
LH
LH
50-60m2
Bùi Duy Thành
RB13251
BÁN
2.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-15 14:02:10
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13170
BÁN
2.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-13 14:30:52
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
40-50m2
Bùi Duy Thành
RB13062
BÁN
6 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-08-08 15:10:03
Quận Ngô Quyền ,
LH
LH
50-60m2
Bùi Duy Thành
RB13060
BÁN
1.8 Tỷ