BẤT ĐỘNG SẢN TÌM ĐƯỢC (22)

R-24625
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-07-21 17:05:08
Quận Hồng Bàng ,
LH
LH
LH
Chú Hùng
R-24528
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-07-18 15:10:15
Huyện Thuỷ Nguyên ,
LH
LH
LH
Bùi Duy Thành
R-24502
BÁN
1.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-07-17 20:04:22
Quận Lê Chân ,
LH
LH
LH
Hoàng Thị Ly
R-24439
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-07-16 08:08:58
LH
LH
LH
Nguyễn thị cẩm anh
R-24436
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-07-16 00:02:50
LH
LH
LH
Phạm Kim Tiến
R-24434
BÁN
1.2 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-07-15 23:49:51
Quận Hồng Bàng ,
LH
LH
LH
Trần Anh Trung
R-24413
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-07-15 16:21:03
LH
LH
LH
Đỗ Thị Dung
R-24405
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-07-15 16:08:38
Huyện An Dương ,
LH
LH
63m2
Lê Ngân
R-22276
BÁN
0.166666 Triệu
[Nhà riêng]
2020-05-11 14:40:30
Quận Lê Chân ,
LH
LH
LH
Đình Hải
R-22279
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-05-05 22:10:51
LH
LH
60m2
Trần Ngọc Trường
R-19664
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-02-25 12:30:08
Quận Hải An ,
LH
LH
40m2
Anh Ngọc
R-19467
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2020-02-19 14:05:33
Quận Lê Chân ,
LH
LH
LH
Hải Phòng-Recbook 1
R-19465
BÁN
1 Tỷ
[Nhà riêng]
2020-02-19 13:53:08
Huyện An Dương ,
LH
LH
LH
Hải Phòng-Recbook 1
R-15973
BÁN
2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-04-22 09:35:01
Thành phố Cao Bằng ,
LH
LH
LH
Liên hệ
R-7091
BÁN
2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-04-22 09:35:01
Thành phố Cao Bằng ,
LH
LH
LH
Liên hệ
R-5892
BÁN
1.5 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-04-11 15:35:35
LH
LH
LH
Liên hệ
R-5679
BÁN
2.3 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-04-10 16:28:24
LH
LH
160.00m2
HỒ NHẬT TUẤN
R-5402
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-04-09 09:21:31
LH
LH
7000.00m2
M Hường
R-4078
BÁN
Thỏa thuận
[Nhà riêng]
2019-03-27 11:42:38
LH
LH
LH
Anh Hoàng
R-4015
BÁN
200 Triệu
[Nhà riêng]
2019-03-26 20:23:56
LH
LH
100.00m2
Liên hệ
R-4000
BÁN
200 Triệu
[Nhà riêng]
2019-03-26 18:43:34
LH
LH
11.00m2
Liên hệ
R-1354
BÁN
1.2 Tỷ
[Nhà riêng]
2019-02-27 11:24:56
LH
LH
LH
em việt